სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

AIR168837

გზაშია

20-07-18

27-07-18

AIR168836

გზაშია

17-07-18

24-07-18

AIR168835

ჩამოსულია

15-07-18

19-07-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168834

ჩამოსულია

13-07-18

17-07-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168833

ჩამოსულია

10-07-18

16-07-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168832

ჩამოსულია

08-07-18

12-07-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168831

ჩამოსულია

06-07-18

10-07-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168830

ჩამოსულია

03-07-18

09-07-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168829

ჩამოსულია

01-07-18

05-07-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168828

ჩამოსულია

29-06-18

05-07-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

BANNED-4

ჩამოსულია

28-06-18

03-07-18

სპეც. რეისი

AIR168827

ჩამოსულია

27-06-18

03-07-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168826

ჩამოსულია

26-06-18

02-07-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168825

ჩამოსულია

24-06-18

28-06-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168824

ჩამოსულია

22-06-18

25-06-18

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168823

ჩამოსულია

19-06-18

23-06-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168822

ჩამოსულია

17-06-18

21-06-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168821

ჩამოსულია

15-06-18

18-06-18

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168820

ჩამოსულია

12-06-18

16-06-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168819

ჩამოსულია

10-06-18

14-06-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168818

ჩამოსულია

08-06-18

14-06-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168817

ჩამოსულია

05-06-18

12-06-18

AIR168816

ჩამოსულია

03-06-18

07-06-18

AIR168815

ჩამოსულია

01-06-18

06-06-18

AIR168814

ჩამოსულია

30-05-18

06-06-18