მოცულობითი წონის გამოთვლა
სიგრძე (სმ)
სიგანე (სმ)
სიმაღლე (სმ)

მოცულობითი წონის გამოთვლა.