ამანათებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების ტარიფები ჩინეთიდან


ფიზიკურ პირზე:

  1 კილოგრამი - 10.90$ - (28 სექტემბრიდან 1კგ. - 11.90$)

იურიდიულ პირზე:

  1 კილოგრამი - 10.90$ - (28 სექტემბრიდან 1კგ. - 11.90$)


პირად გზავნილებზე:

  1 კილოგრამი - 10.90$ - (28 სექტემბრიდან 1კგ. - 11.90$)


ტვირთის ღირებულების კალკულაცია, ძირითადად, ხდება რეალური წონის მიხედვით, იშვიათი და სპეციფიკური გამონაკლისების გარდა.
ამანათებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების ტარიფები ამერიკიდან


ფიზიკურ პირზე:

  1 კილოგრამი - 7$

იურიდიულ პირზე:

  1 კილოგრამი - 6.5$

      *მოცულობით წონაზე დეტალების დასაზუსტებლად, მოგვწერეთ: info@amanati.ge