ამანათებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების ტარიფები ჩინეთიდან


ფიზიკურ პირზე:

  1 კილოგრამი - 7.5$

იურიდიულ პირზე:

  1 კილოგრამი - 7.2$


პირად გზავნილებზე:

  1 კილოგრამი -  7.2$  


ამანათებისა და ტვირთების ტრანსპორტირების ტარიფები ამერიკიდან


ფიზიკურ და იურიდიულ პირზე:

  1 კილოგრამი -  5.5$   ტვირთის ღირებულების კალკულაცია ხდება რეალური წონის მიხედვით, იშვიათი და სპეციფიკური გამონაკლისების გარდა.