სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

AIR168918

გზაშია

16-02-19

23-02-19

AIR168917

ჩამოსულია

01-02-19

04-02-19

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168916

ჩამოსულია

30-01-19

07-02-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168915

ჩამოსულია

28-01-19

05-02-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168914

ჩამოსულია

26-01-19

03-02-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168913

ჩამოსულია

23-01-19

30-01-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168912

ჩამოსულია

21-01-19

28-01-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168911

ჩამოსულია

19-01-19

23-01-19

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168910

ჩამოსულია

16-01-19

21-01-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168909

ჩამოსულია

14-01-19

21-01-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168908

ჩამოსულია

12-01-19

16-01-19

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168907

ჩამოსულია

09-01-19

14-01-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168906

ჩამოსულია

07-01-19

13-01-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168905

ჩამოსულია

05-01-19

09-01-19

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168904

ჩამოსულია

03-01-19

08-01-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168903

ჩამოსულია

29-12-18

05-01-19

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168902

ჩამოსულია

26-12-18

05-01-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168901

ჩამოსულია

24-12-18

05-01-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168900

ჩამოსულია

22-12-18

26-12-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168899

ჩამოსულია

19-12-18

25-12-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168898

ჩამოსულია

17-12-18

23-12-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168897

ჩამოსულია

15-12-18

21-12-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168896

ჩამოსულია

12-12-18

19-12-18

AIR168895

ჩამოსულია

10-12-18

17-12-18

AIR168894

ჩამოსულია

08-12-18

15-12-18