სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

CN 169278

გზაშია

27-07-21

06-08-21

USA 17138

ჩამოსულია

25-07-21

01-08-21

მიმდინარეობს დახარისხება

CN 169277

გზაშია

25-07-21

04-08-21

CN 169276

ჩამოსულია

22-07-21

26-07-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17137

ჩამოსულია

22-07-21

28-07-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169275

ჩამოსულია

20-07-21

26-07-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17136

ჩამოსულია

18-07-21

28-07-21

ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169274

ჩამოსულია

18-07-21

24-07-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17135

ჩამოსულია

15-07-21

28-07-21

ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169273

ჩამოსულია

15-07-21

23-07-21

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169272

ჩამოსულია

13-07-21

19-07-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17134

ჩამოსულია

11-07-21

14-07-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169271

ჩამოსულია

11-07-21

17-07-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17133

ჩამოსულია

08-07-21

14-07-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169270

ჩამოსულია

08-07-21

17-07-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169269

ჩამოსულია

06-07-21

16-07-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17132

ჩამოსულია

04-07-21

07-07-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169268

ჩამოსულია

04-07-21

14-07-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17131

ჩამოსულია

01-07-21

07-07-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169267

ჩამოსულია

01-07-21

08-07-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169266

ჩამოსულია

29-06-21

08-07-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17130

ჩამოსულია

27-06-21

30-06-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169265

ჩამოსულია

27-06-21

29-06-21

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169264

ჩამოსულია

24-06-21

30-06-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17129

ჩამოსულია

24-06-21

30-06-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია