სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

USA 17115

გზაშია

06-05-21

13-05-21

CN 169243

გზაშია

06-05-21

16-05-21

CN 169242

გზაშია

04-05-21

14-05-21

USA 17114

ჩამოსულია

02-05-21

05-05-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169241

გზაშია

02-05-21

12-05-21

CN 169240

ჩამოსულია

29-04-21

09-05-21

მიმდინარეობს დახარისხება

USA 17113

ჩამოსულია

29-04-21

05-05-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169239

ჩამოსულია

27-04-21

04-05-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17112

ჩამოსულია

25-04-21

28-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169238

ჩამოსულია

25-04-21

01-05-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17111

ჩამოსულია

22-04-21

28-04-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169237

ჩამოსულია

22-04-21

29-04-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169236

ჩამოსულია

20-04-21

26-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17110

ჩამოსულია

18-04-21

21-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169235

ჩამოსულია

18-04-21

23-04-21

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169234

ჩამოსულია

15-04-21

21-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17109

ჩამოსულია

15-04-21

21-04-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169233

ჩამოსულია

13-04-21

18-04-21

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17108

ჩამოსულია

11-04-21

15-04-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169232

ჩამოსულია

11-04-21

17-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17107

ჩამოსულია

08-04-21

14-04-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169231

ჩამოსულია

08-04-21

12-04-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169230

ჩამოსულია

06-04-21

12-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17106

ჩამოსულია

04-04-21

07-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169229

ჩამოსულია

04-04-21

08-04-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია