სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

AIR168895

გზაშია

10-12-18

17-12-18

AIR168894

გზაშია

08-12-18

15-12-18

AIR168893

გზაშია

05-12-18

12-12-18

AIR168892

გზაშია

03-12-18

10-12-18

AIR168891

ჩამოსულია

01-12-18

07-12-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168890

ჩამოსულია

28-11-18

03-12-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებული

AIR168889

ჩამოსულია

26-11-18

03-12-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168888

ჩამოსულია

24-11-18

01-12-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168887

ჩამოსულია

21-11-18

27-11-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

SPEC-FLY

ჩამოსულია

18-11-18

24-11-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე.

AIR168886

ჩამოსულია

18-11-18

22-11-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებული

AIR168885

ჩამოსულია

15-11-18

19-11-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებული

AIR168884

ჩამოსულია

12-11-18

19-11-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168883

ჩამოსულია

10-11-18

18-11-18

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR16888*

ჩამოსულია

09-11-18

28-11-18

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168882

ჩამოსულია

08-11-18

22-11-18

ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168881-1

ჩამოსულია

05-11-18

15-11-18

ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168881

ჩამოსულია

04-11-18

11-11-18

ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168880

ჩამოსულია

01-11-18

07-11-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168879

ჩამოსულია

30-10-18

06-11-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168878

ჩამოსულია

28-10-18

03-11-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებული

AIR168877

ჩამოსულია

26-10-18

30-10-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებული

AIR168876

ჩამოსულია

23-10-18

30-10-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168875

ჩამოსულია

20-10-18

31-10-18

ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168874

ჩამოსულია

18-10-18

24-10-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია