სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

USA 17157

გზაშია

26-09-21

03-10-21

CN 169304

გზაშია

26-09-21

08-10-21

USA 17156

გზაშია

23-09-21

30-09-21

CN 169303

გზაშია

23-09-21

03-10-21

CN 169302

ჩამოსულია

21-09-21

01-10-21

მიმდინარეობს დახარისხება

USA 17155

ჩამოსულია

20-09-21

22-09-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169301

გზაშია

19-09-21

29-09-21

USA 17154

ჩამოსულია

19-09-21

22-09-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

SPEC-FLY26

ჩამოსულია

16-09-21

22-09-21

დასრულდა - მიღებულია

USA 17153

ჩამოსულია

16-09-21

22-09-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169300

ჩამოსულია

16-09-21

26-09-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169299

ჩამოსულია

14-09-21

23-09-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17152

ჩამოსულია

12-09-21

15-09-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169298

ჩამოსულია

12-09-21

22-09-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17151

ჩამოსულია

09-09-21

15-09-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169297

ჩამოსულია

09-09-21

16-09-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169296

ჩამოსულია

07-09-21

16-09-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17150

ჩამოსულია

05-09-21

15-09-21

ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169295

ჩამოსულია

05-09-21

11-09-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17149

ჩამოსულია

02-09-21

15-09-21

ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169294

ჩამოსულია

02-09-21

10-09-21

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169293

ჩამოსულია

31-08-21

09-09-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17148

ჩამოსულია

29-08-21

01-09-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169292

ჩამოსულია

29-08-21

06-09-21

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17147

ჩამოსულია

26-08-21

01-09-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია