სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

CN 169723

გზაშია

29-02-24

14-03-24

USA 17416

გზაშია

29-02-24

14-03-24

CN 169722

გზაშია

26-02-24

11-03-24

USA 17415

ჩამოსულია

25-02-24

29-02-24

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169721

ჩამოსულია

24-02-24

09-03-24

მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

CN 169720

ჩამოსულია

22-02-24

26-02-24

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17414

ჩამოსულია

22-02-24

29-02-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169719

ჩამოსულია

19-02-24

22-02-24

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17413

ჩამოსულია

18-02-24

22-02-24

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17412

ჩამოსულია

15-02-24

22-02-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17411

ჩამოსულია

11-02-24

15-02-24

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169718

ჩამოსულია

08-02-24

16-02-24

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17410

ჩამოსულია

08-02-24

15-02-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169717

ჩამოსულია

05-02-24

12-02-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17409

ჩამოსულია

04-02-24

09-02-24

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169716

ჩამოსულია

03-02-24

08-02-24

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169715

ჩამოსულია

01-02-24

07-02-24

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17408

ჩამოსულია

01-02-24

09-02-24

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169714

ჩამოსულია

29-01-24

06-02-24

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17407

ჩამოსულია

28-01-24

31-01-24

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169713

ჩამოსულია

27-01-24

05-02-24

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169712

ჩამოსულია

25-01-24

30-01-24

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17406

ჩამოსულია

25-01-24

31-01-24

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169711

ჩამოსულია

22-01-24

29-01-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17405

ჩამოსულია

21-01-24

25-01-24

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია