სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

USA 17040

გზაშია

13-08-20

21-08-20

CN 169134

გზაშია

13-08-20

24-08-20

CN 169133

გზაშია

11-08-20

21-08-20

USA 17039

ჩამოსულია

09-08-20

12-08-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169132

გზაშია

09-08-20

19-08-20

CN 169131

ჩამოსულია

06-08-20

13-08-20

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17038

ჩამოსულია

05-08-20

12-08-20

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169130

ჩამოსულია

04-08-20

11-08-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17037

ჩამოსულია

02-08-20

06-08-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169129

ჩამოსულია

02-08-20

10-08-20

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17036

ჩამოსულია

30-07-20

06-08-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169128

ჩამოსულია

30-07-20

09-08-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169127

ჩამოსულია

28-07-20

05-08-20

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169126

ჩამოსულია

26-07-20

04-08-20

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17035

ჩამოსულია

26-07-20

30-07-20

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17034

ჩამოსულია

23-07-20

30-07-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169125

ჩამოსულია

23-07-20

02-08-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169124

ჩამოსულია

21-07-20

28-07-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169123

ჩამოსულია

19-07-20

24-07-20

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17033

ჩამოსულია

19-07-20

23-07-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17032

ჩამოსულია

16-07-20

23-07-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169122

ჩამოსულია

16-07-20

23-07-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169121

ჩამოსულია

14-07-20

21-07-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169120

ჩამოსულია

12-07-20

20-07-20

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17031

ჩამოსულია

12-07-20

16-07-20

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია