სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

USA 17316

გზაშია

26-03-23

09-04-23

CN 169581

გზაშია

25-03-23

08-04-23

USA 17315

გზაშია

23-03-23

06-04-23

CN 169580

ჩამოსულია

23-03-23

06-04-23

მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

CN 169579

ჩამოსულია

20-03-23

03-04-23

მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

USA 17314

ჩამოსულია

19-03-23

22-03-23

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169578

ჩამოსულია

18-03-23

27-03-23

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17313

ჩამოსულია

16-03-23

22-03-23

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169577

ჩამოსულია

16-03-23

20-03-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169576

ჩამოსულია

13-03-23

19-03-23

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17312

ჩამოსულია

12-03-23

17-03-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169575

ჩამოსულია

11-03-23

18-03-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169574

ჩამოსულია

09-03-23

14-03-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17311

ჩამოსულია

09-03-23

17-03-23

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169573

ჩამოსულია

06-03-23

13-03-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17310

ჩამოსულია

05-03-23

10-03-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169572

ჩამოსულია

04-03-23

09-03-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17309

ჩამოსულია

02-03-23

10-03-23

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169571

ჩამოსულია

02-03-23

06-03-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169570

ჩამოსულია

27-02-23

06-03-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17308

ჩამოსულია

26-02-23

02-03-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169569

ჩამოსულია

25-02-23

01-03-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169568

ჩამოსულია

23-02-23

27-02-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17307

ჩამოსულია

23-02-23

02-03-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169567

ჩამოსულია

20-02-23

27-02-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია