სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

CN 169201

გზაშია

17-01-21

01-02-21

USA 17084

გზაშია

17-01-21

24-01-21

CN 169200

ჩამოსულია

14-01-21

18-01-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17083

გზაშია

14-01-21

21-01-21

CN 169199

გზაშია

12-01-21

27-01-21

USA 17082

ჩამოსულია

10-01-21

14-01-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169198

ჩამოსულია

10-01-21

15-01-21

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169197

ჩამოსულია

07-01-21

14-01-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17081

ჩამოსულია

07-01-21

13-01-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169196

ჩამოსულია

05-01-21

11-01-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169195

ჩამოსულია

03-01-21

11-01-21

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17080

ჩამოსულია

01-01-21

08-01-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17079

ჩამოსულია

01-01-21

08-01-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17078

ჩამოსულია

01-01-21

08-01-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169194

ჩამოსულია

31-12-20

09-01-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169193

ჩამოსულია

29-12-20

06-01-21

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169192

ჩამოსულია

27-12-20

05-01-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169191

ჩამოსულია

24-12-20

04-01-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169190

ჩამოსულია

22-12-20

04-01-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17077

ჩამოსულია

20-12-20

24-12-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169189

ჩამოსულია

20-12-20

30-12-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169188

ჩამოსულია

17-12-20

26-12-20

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17076

ჩამოსულია

17-12-20

23-12-20

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169187

ჩამოსულია

15-12-20

28-12-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169186

ჩამოსულია

13-12-20

25-12-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია