სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

USA 17176

გზაშია

28-11-21

05-12-21

CN 169331

გზაშია

28-11-21

18-12-21

CN 169330

გზაშია

25-11-21

15-12-21

USA 17175

გზაშია

25-11-21

02-12-21

CN 169329

ჩამოსულია

23-11-21

05-12-21

მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

CN 169328

ჩამოსულია

21-11-21

03-12-21

მიმდინარეობს დახარისხება

USA 17174

ჩამოსულია

21-11-21

24-11-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169327

ჩამოსულია

18-11-21

26-11-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17173

ჩამოსულია

18-11-21

24-11-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169326

ჩამოსულია

16-11-21

19-11-21

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17172

ჩამოსულია

14-11-21

17-11-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169325

ჩამოსულია

14-11-21

27-11-21

ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169324

ჩამოსულია

11-11-21

26-11-21

ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17171

ჩამოსულია

11-11-21

17-11-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169323

ჩამოსულია

09-11-21

25-11-21

ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169322

ჩამოსულია

07-11-21

16-11-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17170

ჩამოსულია

07-11-21

10-11-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17169

ჩამოსულია

04-11-21

10-11-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169321

ჩამოსულია

04-11-21

15-11-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169320

ჩამოსულია

02-11-21

14-11-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17168

ჩამოსულია

31-10-21

05-11-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169319

ჩამოსულია

31-10-21

08-11-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17167

ჩამოსულია

28-10-21

04-11-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169318

ჩამოსულია

28-10-21

04-11-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169317

ჩამოსულია

26-10-21

03-11-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია