სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

CN 169540

გზაშია

08-12-22

22-12-22

USA 17283

გზაშია

08-12-22

22-12-22

CN 169539

გზაშია

05-12-22

19-12-22

USA 17282

ჩამოსულია

04-12-22

07-12-22

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169538

გზაშია

03-12-22

17-12-22

CN 169537

ჩამოსულია

01-12-22

07-12-22

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17281

ჩამოსულია

01-12-22

07-12-22

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169536

ჩამოსულია

28-11-22

03-12-22

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17280

ჩამოსულია

27-11-22

30-11-22

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169535

ჩამოსულია

26-11-22

02-12-22

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169534

ჩამოსულია

24-11-22

01-12-22

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17279

ჩამოსულია

24-11-22

30-11-22

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169533

ჩამოსულია

21-11-22

28-11-22

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17278

ჩამოსულია

20-11-22

22-11-22

ჩამოფრინდა 12 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169532

ჩამოსულია

19-11-22

28-11-22

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169531

ჩამოსულია

17-11-22

21-11-22

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17277

ჩამოსულია

17-11-22

22-11-22

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169530

ჩამოსულია

14-11-22

21-11-22

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17276

ჩამოსულია

13-11-22

16-11-22

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169529

ჩამოსულია

12-11-22

17-11-22

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169528

ჩამოსულია

10-11-22

16-11-22

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17275

ჩამოსულია

10-11-22

16-11-22

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169527

ჩამოსულია

07-11-22

14-11-22

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17274

ჩამოსულია

06-11-22

09-11-22

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169526

ჩამოსულია

05-11-22

10-11-22

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია