სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

USA 17369

გზაშია

24-09-23

08-10-23

CN 169659

გზაშია

23-09-23

07-10-23

CN 169658

ჩამოსულია

21-09-23

05-10-23

მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

USA 17368

გზაშია

21-09-23

05-10-23

CN 169657

ჩამოსულია

18-09-23

02-10-23

მიმდინარეობს დახარისხება

USA 17367

ჩამოსულია

17-09-23

21-09-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169656

ჩამოსულია

16-09-23

22-09-23

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169655

ჩამოსულია

14-09-23

19-09-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17366

ჩამოსულია

14-09-23

21-09-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169654

ჩამოსულია

11-09-23

21-09-23

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17365

ჩამოსულია

10-09-23

14-09-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169653

ჩამოსულია

09-09-23

15-09-23

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169652

ჩამოსულია

07-09-23

11-09-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17364

ჩამოსულია

07-09-23

14-09-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169651

ჩამოსულია

04-09-23

09-09-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17363

ჩამოსულია

03-09-23

07-09-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169650

ჩამოსულია

02-09-23

09-09-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169649

ჩამოსულია

31-08-23

05-09-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17362

ჩამოსულია

31-08-23

07-09-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169648

ჩამოსულია

28-08-23

04-09-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17361

ჩამოსულია

27-08-23

31-08-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169647

ჩამოსულია

26-08-23

31-08-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169646

ჩამოსულია

24-08-23

29-08-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17360

ჩამოსულია

24-08-23

31-08-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169645

ჩამოსულია

21-08-23

26-08-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია