სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

USA 17335

გზაშია

01-06-23

15-06-23

CN 169610

გზაშია

01-06-23

15-06-23

CN 169609

გზაშია

29-05-23

12-06-23

USA 17334

ჩამოსულია

28-05-23

01-06-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169608

ჩამოსულია

27-05-23

10-06-23

მიმდინარეობს დახარისხება

USA 17333

ჩამოსულია

25-05-23

01-06-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169607

ჩამოსულია

25-05-23

29-05-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169606

ჩამოსულია

22-05-23

01-06-23

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17332

ჩამოსულია

21-05-23

25-05-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169605

ჩამოსულია

20-05-23

27-05-23

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17331

ჩამოსულია

18-05-23

25-05-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169604

ჩამოსულია

18-05-23

23-05-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169603

ჩამოსულია

15-05-23

20-05-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17330

ჩამოსულია

14-05-23

18-05-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169602

ჩამოსულია

13-05-23

22-05-23

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169601

ჩამოსულია

11-05-23

16-05-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17329

ჩამოსულია

11-05-23

17-05-23

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169600

ჩამოსულია

08-05-23

15-05-23

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17328

ჩამოსულია

07-05-23

11-05-23

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169599

ჩამოსულია

06-05-23

13-05-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169598

ჩამოსულია

04-05-23

10-05-23

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17327

ჩამოსულია

04-05-23

11-05-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169597

ჩამოსულია

01-05-23

06-05-23

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17326

ჩამოსულია

30-04-23

03-05-23

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169596

ჩამოსულია

29-04-23

06-05-23

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია