სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

CN 169234

გზაშია

15-04-21

25-04-21

USA 17109

გზაშია

15-04-21

22-04-21

CN 169233

გზაშია

13-04-21

23-04-21

USA 17108

ჩამოსულია

11-04-21

15-04-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169232

გზაშია

11-04-21

21-04-21

USA 17107

ჩამოსულია

08-04-21

14-04-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169231

ჩამოსულია

08-04-21

12-04-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169230

ჩამოსულია

06-04-21

12-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17106

ჩამოსულია

04-04-21

07-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169229

ჩამოსულია

04-04-21

08-04-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17105

ჩამოსულია

01-04-21

07-04-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169228

ჩამოსულია

01-04-21

07-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169227

ჩამოსულია

30-03-21

05-04-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17104

ჩამოსულია

28-03-21

31-03-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169226

ჩამოსულია

28-03-21

02-04-21

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169225

ჩამოსულია

25-03-21

02-04-21

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17103

ჩამოსულია

25-03-21

31-03-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169224

ჩამოსულია

23-03-21

26-03-21

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17102

ჩამოსულია

21-03-21

25-03-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169223

ჩამოსულია

21-03-21

25-03-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169222

ჩამოსულია

18-03-21

22-03-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17101

ჩამოსულია

18-03-21

24-03-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169221

ჩამოსულია

16-03-21

20-03-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17100

ჩამოსულია

14-03-21

18-03-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169220

ჩამოსულია

14-03-21

22-03-21

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია