სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

USA 17127

გზაშია

17-06-21

24-06-21

CN 169261

გზაშია

17-06-21

27-06-21

CN 169260

გზაშია

15-06-21

25-06-21

CN 169259

გზაშია

13-06-21

23-06-21

USA 17126

ჩამოსულია

13-06-21

17-06-21

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17125

ჩამოსულია

10-06-21

17-06-21

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169258

ჩამოსულია

10-06-21

14-06-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169257

ჩამოსულია

08-06-21

12-06-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169256

ჩამოსულია

06-06-21

11-06-21

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17124

ჩამოსულია

06-06-21

09-06-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17123

ჩამოსულია

03-06-21

09-06-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169255

ჩამოსულია

03-06-21

07-06-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169254

ჩამოსულია

01-06-21

05-06-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169253

ჩამოსულია

30-05-21

05-06-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17122

ჩამოსულია

30-05-21

02-06-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169252

ჩამოსულია

27-05-21

01-06-21

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17121

ჩამოსულია

27-05-21

02-06-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169251

ჩამოსულია

25-05-21

31-05-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17120

ჩამოსულია

23-05-21

26-05-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169250

ჩამოსულია

23-05-21

29-05-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17119

ჩამოსულია

20-05-21

26-05-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169249

ჩამოსულია

20-05-21

28-05-21

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169248

ჩამოსულია

18-05-21

27-05-21

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17118

ჩამოსულია

16-05-21

19-05-21

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169247

ჩამოსულია

16-05-21

20-05-21

ჩამოფრინდა 6 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია