სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

AIR169029

გზაშია

13-11-19

21-11-19

AIR169028

გზაშია

11-11-19

19-11-19

AIR169027

გზაშია

09-11-19

16-11-19

AIR169026

ჩამოსულია

06-11-19

15-11-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169025

ჩამოსულია

04-11-19

15-11-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169024

ჩამოსულია

02-11-19

08-11-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169023

ჩამოსულია

30-10-19

05-11-19

ამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169022

ჩამოსულია

28-10-19

05-11-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169021

ჩამოსულია

26-10-19

01-11-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169020

ჩამოსულია

23-10-19

29-10-19

ამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169019

ჩამოსულია

21-10-19

29-10-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169018

ჩამოსულია

19-10-19

25-10-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169017

ჩამოსულია

16-10-19

22-10-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169016

ჩამოსულია

14-10-19

22-10-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169015

ჩამოსულია

12-10-19

18-10-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169014

ჩამოსულია

10-10-19

16-10-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169013

ჩამოსულია

09-10-19

15-10-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169012

ჩამოსულია

02-10-19

08-10-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169011

ჩამოსულია

28-09-19

04-10-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169010

ჩამოსულია

25-09-19

01-10-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169009

ჩამოსულია

23-09-19

29-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169008

ჩამოსულია

21-09-19

28-09-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169007

ჩამოსულია

18-09-19

24-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169006

ჩამოსულია

16-09-19

22-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169005

ჩამოსულია

14-09-19

20-09-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია