სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

CN 169772

გზაშია

22-06-24

06-07-24

CN 169771

გზაშია

20-06-24

04-07-24

USA 17448

გზაშია

20-06-24

04-07-24

CN 169770

გზაშია

17-06-24

01-07-24

USA 17447

ჩამოსულია

16-06-24

19-06-24

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169769

ჩამოსულია

15-06-24

29-06-24

მიმდინარეობს საბაჟო პროცედურები

CN 169768

ჩამოსულია

13-06-24

18-06-24

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17446

ჩამოსულია

13-06-24

19-06-24

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169767

ჩამოსულია

10-06-24

17-06-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17445

ჩამოსულია

09-06-24

13-06-24

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169766

ჩამოსულია

08-06-24

15-06-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169765

ჩამოსულია

06-06-24

13-06-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17444

ჩამოსულია

06-06-24

13-06-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169764

ჩამოსულია

03-06-24

14-06-24

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17443

ჩამოსულია

02-06-24

06-06-24

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169763

ჩამოსულია

01-06-24

07-06-24

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169762

ჩამოსულია

30-05-24

03-06-24

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17442

ჩამოსულია

30-05-24

06-06-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169761

ჩამოსულია

27-05-24

01-06-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17441

ჩამოსულია

26-05-24

30-05-24

ჩამოფრინდა 10 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169760

ჩამოსულია

25-05-24

01-06-24

ჩამოფრინდა 8 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169759

ჩამოსულია

23-05-24

28-05-24

ჩამოფრინდა 9 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17440

ჩამოსულია

23-05-24

30-05-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169758

ჩამოსულია

20-05-24

27-05-24

ჩამოფრინდა 7 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17439

ჩამოსულია

19-05-24

22-05-24

ჩამოფრინდა 11 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია