სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

AIR168967

გზაშია

17-06-19

25-06-19

AIR168966

გზაშია

15-06-19

22-06-19

AIR168965

გზაშია

12-06-19

20-06-19

AIR168964

ჩამოსულია

08-06-19

14-06-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168963

ჩამოსულია

05-06-19

12-06-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168962

ჩამოსულია

03-06-19

11-06-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168961

ჩამოსულია

01-06-19

08-06-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168960

ჩამოსულია

29-05-19

05-06-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168959

ჩამოსულია

27-05-19

04-06-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168958

ჩამოსულია

25-05-19

31-05-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168957

ჩამოსულია

22-05-19

28-05-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168956

ჩამოსულია

20-05-19

28-05-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168955

ჩამოსულია

18-05-19

24-05-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168954

ჩამოსულია

15-05-19

22-05-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168953

ჩამოსულია

13-05-19

21-05-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168952

ჩამოსულია

11-05-19

17-05-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168951

ჩამოსულია

09-05-19

15-05-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168950

ჩამოსულია

05-05-19

11-05-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168949

ჩამოსულია

02-05-19

11-05-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168948

ჩამოსულია

29-04-19

11-05-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168947

ჩამოსულია

27-04-19

04-05-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168946

ჩამოსულია

24-04-19

01-05-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168945

ჩამოსულია

22-04-19

01-05-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168944

ჩამოსულია

20-04-19

01-05-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168943

ჩამოსულია

17-04-19

23-04-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია