სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

AIR169020

გზაშია

23-10-19

31-10-19

AIR169019

გზაშია

21-10-19

29-10-19

AIR169018

გზაშია

19-10-19

26-10-19

AIR169017

ჩამოსულია

16-10-19

22-10-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169016

ჩამოსულია

14-10-19

22-10-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169015

ჩამოსულია

12-10-19

18-10-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169014

ჩამოსულია

10-10-19

18-10-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169013

ჩამოსულია

09-10-19

15-10-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169012

ჩამოსულია

02-10-19

08-10-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169011

ჩამოსულია

28-09-19

04-10-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169010

ჩამოსულია

25-09-19

01-10-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169009

ჩამოსულია

23-09-19

29-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169008

ჩამოსულია

21-09-19

28-09-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169007

ჩამოსულია

18-09-19

24-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169006

ჩამოსულია

16-09-19

22-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169005

ჩამოსულია

14-09-19

20-09-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169004

ჩამოსულია

11-09-19

17-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169003

ჩამოსულია

09-09-19

15-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169002

ჩამოსულია

07-09-19

13-09-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169001

ჩამოსულია

04-09-19

10-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR169000

ჩამოსულია

02-09-19

08-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168999

ჩამოსულია

31-08-19

06-09-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168998

ჩამოსულია

28-08-19

03-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168997

ჩამოსულია

26-08-19

01-09-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168996

ჩამოსულია

24-08-19

30-08-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია