სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

AIR168864

გზაშია

20-09-18

27-09-18

AIR168863

გზაშია

17-09-18

24-09-18

AIR168862

ჩამოსულია

15-09-18

19-09-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168861

ჩამოსულია

13-09-18

17-09-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168860

ჩამოსულია

10-09-18

17-09-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168859

ჩამოსულია

08-09-18

13-09-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168858

ჩამოსულია

06-09-18

11-09-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168857

ჩამოსულია

04-09-18

10-09-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168856

ჩამოსულია

02-09-18

06-09-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168855

ჩამოსულია

31-08-18

05-09-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168854

ჩამოსულია

28-08-18

04-09-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168853

ჩამოსულია

26-08-18

01-09-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168852

ჩამოსულია

24-08-18

29-08-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168851

ჩამოსულია

21-08-18

28-08-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168850

ჩამოსულია

19-08-18

23-08-18

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168849

ჩამოსულია

17-08-18

22-08-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168848

ჩამოსულია

14-08-18

21-08-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168847

ჩამოსულია

12-08-18

19-08-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168846

ჩამოსულია

10-08-18

15-08-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168845

ჩამოსულია

07-08-18

15-08-18

ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168844

ჩამოსულია

05-08-18

11-08-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168843

ჩამოსულია

03-08-18

08-08-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168842

ჩამოსულია

31-07-18

07-08-18

ჩამოფრინდა დროულად. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168841

ჩამოსულია

29-07-18

03-08-18

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია

AIR168840

ჩამოსულია

27-07-18

02-08-18

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანთების გაცემა დაწყებულია