სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

CN 169150

გზაშია

20-09-20

01-10-20

USA 17050

გზაშია

17-09-20

24-09-20

CN 169149

გზაშია

17-09-20

28-09-20

CN 169148

გზაშია

15-09-20

25-09-20

USA 17049

ჩამოსულია

13-09-20

18-09-20

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169147

გზაშია

13-09-20

23-09-20

USA 17048

ჩამოსულია

10-09-20

17-09-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169146

ჩამოსულია

10-09-20

21-09-20

მიმდინარეობს დახარისხება

CN 169145

ჩამოსულია

08-09-20

17-09-20

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169144

ჩამოსულია

06-09-20

14-09-20

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17047

ჩამოსულია

06-09-20

10-09-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17046

ჩამოსულია

03-09-20

10-09-20

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169143

ჩამოსულია

03-09-20

11-09-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169142

ჩამოსულია

01-09-20

08-09-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169141

ჩამოსულია

30-08-20

07-09-20

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17045

ჩამოსულია

30-08-20

03-09-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17044

ჩამოსულია

27-08-20

02-09-20

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169140

ჩამოსულია

27-08-20

01-09-20

ჩამოფრინდა 5 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169139

ჩამოსულია

25-08-20

31-08-20

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169138

ჩამოსულია

23-08-20

29-08-20

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17043

ჩამოსულია

23-08-20

27-08-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169137

ჩამოსულია

20-08-20

27-08-20

ჩამოფრინდა 4 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17042

ჩამოსულია

20-08-20

26-08-20

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

CN 169136

ჩამოსულია

18-08-20

25-08-20

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

USA 17041

ჩამოსულია

16-08-20

20-08-20

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია