სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

AIR168995

გზაშია

21-08-19

29-08-19

AIR168994

გზაშია

19-08-19

27-08-19

AIR168993

გზაშია

17-08-19

24-08-19

AIR168992

ჩამოსულია

14-08-19

20-08-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168991

ჩამოსულია

12-08-19

20-08-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168990

ჩამოსულია

10-08-19

16-08-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168989

ჩამოსულია

07-08-19

14-08-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168988

ჩამოსულია

05-08-19

12-08-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168987

ჩამოსულია

03-08-19

10-08-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168986

ჩამოსულია

31-07-19

07-08-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168985

ჩამოსულია

29-07-19

05-08-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168984

ჩამოსულია

27-07-19

01-08-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168983

ჩამოსულია

24-07-19

29-07-19

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168982

ჩამოსულია

22-07-19

28-07-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168981

ჩამოსულია

20-07-19

26-07-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168980

ჩამოსულია

17-07-19

23-07-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168979

ჩამოსულია

15-07-19

21-07-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168978

ჩამოსულია

13-07-19

19-07-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168977

ჩამოსულია

10-07-19

17-07-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168976

ჩამოსულია

08-07-19

15-07-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168975

ჩამოსულია

06-07-19

12-07-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168974

ჩამოსულია

03-07-19

09-07-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168973

ჩამოსულია

01-07-19

07-07-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168972

ჩამოსულია

29-06-19

05-07-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168971

ჩამოსულია

26-06-19

02-07-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია