სახელი

სტატუსი

გამოფრენის დრო

ჩამოსვლის დრო

კომენტარი

AIR168944

გზაშია

20-04-19

27-04-19

AIR168943

გზაშია

17-04-19

24-04-19

AIR168942

გზაშია

15-04-19

22-04-19

AIR168941

ჩამოსულია

13-04-19

20-04-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168940

ჩამოსულია

10-04-19

17-04-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168939

ჩამოსულია

06-04-19

12-04-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168938

ჩამოსულია

03-04-19

12-04-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168937

ჩამოსულია

01-04-19

12-04-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168936

ჩამოსულია

30-03-19

06-04-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168935

ჩამოსულია

27-03-19

06-04-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168934

ჩამოსულია

25-03-19

06-04-19

ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168933

ჩამოსულია

23-03-19

28-03-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168932

ჩამოსულია

20-03-19

25-03-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168931

ჩამოსულია

18-03-19

25-03-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168930

ჩამოსულია

16-03-19

21-03-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168929

ჩამოსულია

13-03-19

17-03-19

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168928

ჩამოსულია

11-03-19

16-03-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168927

ჩამოსულია

09-03-19

15-03-19

ჩამოფრინდა 1 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168926

ჩამოსულია

06-03-19

11-03-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168925

ჩამოსულია

04-03-19

11-03-19

ჩამოფრინდა დროულად. ამანათების გაცემა დაწყებული

AIR168924

ჩამოსულია

02-03-19

06-03-19

ჩამოფრინდა 3 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168923

ჩამოსულია

27-02-19

04-03-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168922

ჩამოსულია

25-02-19

02-03-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168921

ჩამოსულია

23-02-19

28-02-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია

AIR168920

ჩამოსულია

20-02-19

25-02-19

ჩამოფრინდა 2 დღით ადრე. ამანათების გაცემა დაწყებულია