ამანათის გადაფუთვა

ყველა ის ამანათი რომელიც მოცულობითი წონა ბევრად აღემატება რეალურ წონას, ამ შემთხვევაში ვახდენთ გადაფუთვას და ვამცირებთ მინიმალურამდე წონას. თუ მსხვრევადია ამ შემთხვევაში უფრო საიმედოთ იფუთება და ისე იგზავნება!