ამანათის გადაფუთვა

ჩინეთის საწყობში მიღებული ამანათი, რომელიც არ არის დაზიანებადი, ავტომატურად გადაიფუთება.

ამერიკის საწყობში მიღებული ამანათი არ გადაიფუთება, მხოლოდ - შემცირდება მოცულობაში, შეძლებისდაგვარად.