თქვენ შეგიძლიათ გადაიხადოთ რამოდენიმე გადახდის მეთოდით.


1. პირად კაბინეტიდან უნდა გადახვიდეთ ბალანსის შევსების გვერძე, მიუთითოთ ის თანხა რამდენსაც რიცხავთ და შემდეგ მიყვეთ ინსტრუქციას. ბარათით შევსების შემთხვევაში თქვენ არ ჩამოგეჭრებათ საკომისიო 0%.

2. შეგიძლიათ გადმორიცხოთ ჩვენ საბანკო ანგარიშზე. შენიშვნა: აუცილებლად მიუთითეთ დანიშნულებაში თქვენი ოთახის ნომერი, მაგ.: GEXXXXX


საბანკო რეკვიზიტები

თიბისი ბანკი

მიმღები: შპს ამანათი
ბ/კ: TBCBGE22
ა/ნ: GE89TB7600336080100002

დანიშნულება: ტრანსპორტირების ღირებულება, ოთახის ნომერი: GExxxxx